^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


PIAGAM PELANGGAN YAYASAN PERAK


Kami bersedia memberi perkhidmatan berkualiti membantu ke arah memajukan bidang pendidikan, sukan, seni budaya dan pembangunan masyarakat di Negeri Perak. Bagi mencapai hasrat ini, kami berusaha menepati ketetapan-ketetapan berikut :

Urusan
Tempoh / Masa
1.
Dasar
1.1
Menyampaikan maklumat dasar dan program
Setiap masa
  Yayasan Perak dengan jelas dan tepat.    
2.
Pengurusan
2.1
Mengedarkan kertas-kertas Mesyuarat
5 hari bekerja sebelum mesyuarat
  Anggota dan Jawatankuasa Yayasan Perak.    
2.2
Menyediakan minit-minit mesyuarat utama
7 hari bekerja selepas mesyuarat
  dalam dengan lengkap serta diedarkan.    
3.
Kewangan
3.1
Menguruskan dan menyelesaikan bayaran
14 hari dari tarikh tuntutan lengkap
  tuntutan terhadap perkhidmatan dan bekalan.  
diterima
4.
Projek & Pelaburan
4.1
Bersedia menimbangkan rancangan
Setiap masa
  pelaburan dan usahasama dengan pelabur-pelabur.    
4.2
Menyampaikan keputusan/persetujuan
3 bulan setelah menerima cadangan
  kepada bakal pelabur atau rakan usahasama.    
5.
Bantuan Pendidikan
5.1
Pengeluaran borang permohonan bantuan
Sepanjang tahun
  pendidikan Yayasan Perak.    
5.2
Semakan permohonan
3 Minggu
6.
Pinjaman Pelajaran/Tajaan Aktiviti
       
6.1
Tuntutan bayaran balik pinjaman pelajaran
6 bulan selepas tamat pengajian
     
6.2
Urusan penerimaan bayaran balik pinjaman belajar
10 minit
  secara tunai dan pengeluaran resit  
6.3
Urusan penerimaan bayaran balik pinjaman
5 hari bekerja dari tarikh
  belajar melalui pos dan pengeluaran resit  
penerimaan surat
6.4
Keputusan permohonan bantuan / sumbangan
21 hari dari tarikh penerimaan
  belajar secara tunai dan pengeluaran resit.  
permohonan
6.5
Urusan menimbangkan sebarang rayuan bantuan /
21 hari dari tarikh rayuan
sumbangan.
       
Copyright © 2013. yayasanperak.gov.my Rights Reserved.


Facebook