DIREKTORI YAYASAN PERAK

Talian Telefon Am : 05-255 2929

Bahagian Pentadbiran: 05-2537779

Bahagian Pendidikan & Penyelidikan: 05-2536291/05-2552929

Bahagian Kewangan: 05-2413172

Bahagian Projek & Pelaburan : 05-2411614 

PEJABAT PENGERUSI
JAWATAN TALIAN/SAMB.
PENGERUSI  
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT 05-2540423
PEJABAT PENGURUS BESAR
JAWATAN TALIAN/SAMB.
PENGURUS BESAR 129
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT 05-2556633 / 113
JURUAUDIT DALAM 109
BAHAGIAN PENTADBIRAN
JAWATAN TALIAN/SAMB.
PENGURUS PENTADBIRAN 116
PENGURUS TEKNOLOGI MAKLUMAT 121
EKSEKUTIF PENTADBIRAN 102
EKSEKUTIF SUMBER MANUSIA 130
EKSEKUTIF TEKNOLOGI MAKLUMAT 130
EKSEKUTIF PERHUBUNGAN AWAM 115
BAHAGIAN PENDIDIKAN
JAWATAN TALIAN/SAMB.
PENGURUS PENDIDIKAN 052536291/052540423
EKSEKUTIF PENDIDIKAN 132
EKSEKUTIF PEMBIAYAAN 117
EKSEKUTIF PENYELIDIKAN I 117
EKSEKUTIF PENYELIDIKAN II 108
EKSEKUTIF PENDIDIKAN TINGGI 132
BAHAGIAN KEWANGAN
JAWATAN TALIAN/SAMB.
PENGURUS KEWANGAN 123
EKSEKUTIF KEWANGAN (YP) 052536291
EKSEKUTIF KEWANGAN (T) 109
EKSEKUTIF PERNIAGAAN 119
BAHAGIAN PROJEK & PELABURAN
JAWATAN TALIAN/SAMB.
PEGAWAI UNDANG - UNDANG 118
EKSEKUTIF KANAN PROJEK 114
EKSEKUTIF HARTANAH 134
 EKSEKUTIF PELABURAN 139